Sedvanerätt

Sedvanerätt även känt som "oskriven rätt" uppstår genom sedvänja och rättspraxis hos domstolar och myndigheter. Sedvanerätt är rättsligt bindande regler, som ej är fastställda i lag, baserade på tidigare domstolsavgöranden samt bruk och sedvänjor.

 

 http://www.ne.se/lang/sedvanerätt