Sekterism

stark inre sammanhållning och intolerans mot andras åskådningar, särskilt i politiska sammanhang