Sekularisera

göra mera världslig (förvärldsliga) och därmed mindre andlig, särsk. mindre kyrklig, industrisamhälle, i vår tid, nutidsmänniskan.