Sida

En förkortning för Styrelsen för internationellt utvecklingsarbeten, en svensk myndighet som är främst ansvariga för att sköta det internationella bistånd och utvecklingprojekt som Sverige deltar i eller stöttar.