Sionism

kallas det politiska arbete som syftar till att alla judar i världen ska få återvända till landet Israel. Sionismen växte fram i slutet av 1800-talet. De flesta judar levde utspridda runtom i världen och många var utsatta för svåra förföljelser. Bland andra Theodor Herzl menade att den enda lösningen var att judarna fick ett eget land i Palestina. Många judar kunde flytta till Palestina under första halvan av 1900-talet när Storbritannien styrde över området. 1947 beslutade FN att en judisk stat skulle skapas i Palestina och därmed hade sionismen uppnått ett av sina viktigaste mål. Fortfarande bor bara en mindre del av världens judar i Israel. Sionismen har alltmer utvecklats till en rörelse som allmänt stöder Israel. Ordet sionism kommer av Sion, som är namnet på ett berg i Israels huvudstad Jerusalem. Ibland kallas hela staden Jerusalem för Sion.