Skyddsobjekt

Viktig byggnad eller anläggning, t ex ett elverk. Viktig person som ska skyddas.