Statens haverikommission (SHK)

Statens haverikommission undersöker civila och militära olyckor lands, till sjöss eller i luften.