Statens räddningsverk (SRV)

Statens räddningsverk var central förvaltningsmyndighet för frågor om räddningstjänst som upphörde den 31 december 2008. Den 1 januari 2009 slogs SRV slogs samman med Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) och bildade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).