Stockholmsprogrammet

Stockholmsprogrammet är femårsplanen för säkerhetsstrategin inom EU för åren 2010-2014. Stockholmsprogrammet antogs under det svenska ordförandeskapet hösten 2009 och är en fortsättning samt utveckling på dem framgångsrika Tammerfors- och Haag programmen som löpte ut 2005 respektive 2009. Främsta uppgiften/riktlinjen består i att förstärka samarbetet kring ”frihet, säkerhet och rättvisa” som omfattar bland annat polissamarbeten, gränskontroll, civilrätt, straffrätt, m.m. där särskild fokus siktas på medborgarnas intressen och behov.

 

http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_sv.htm