Subsidiaritetsprincipen

Subsidiaritetsprincipen, inom EU används den som term för beslut inom områden där Europeiska unionens (EU:s) organ inte har exklusiv kompetens ska fattas på lägsta möjliga effektiva nivå, dvs. nationellt, regionalt eller lokalt.

 

http://www.ne.se/lang/subsidiaritetsprincipen