Svenska Afghanistankommittén (SAK)

En biståndsorganisation som har verkat i Afghanistan sedan 30år tillbaka, då de bildades som en motreaktion på Sovjetunionens anfall på landet. Organisationen arbetar främst med att främja utbildning, hälsovård, landsbygdsutveckling och rehabilitering av människor med funktionsnedsättning. SAK har ca 5500 anställda, varav över 99 % är afghaner och anses vara en politiskt och religiöst obunden organisation.