Sveriges ordförandeskap i EU

Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd påbörjades den 1 juli 2009 och avslutades den 31 december 2009. Ordförandeskapet präglades framförallt av klimatfrågor samt den finansiella- och ekonomiska krisen.

 

Mål:

  • genomföra ett effektivt, öppet och resultatinriktat ordförandeskap i hela Europas intresse.
  • driva EU:s gemensamma sakfrågor och de svenska prioriterade frågorna framåt.
  • stärka Sveriges roll i EU, tjäna EU:s intressen och stärka EU:s roll som global aktör.