Taliban

Under andra hälften av 1994 uppstod ny rörelse på den afghanska spelplanen. Rörelsen kallade sig Taliban, plural av "talib", vilket på pashto betyder "en som söker religiös kunskap".