Totalförsvar

Beteckning för det militära och civila försvaret som en enhet, beroende av varandra. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.