Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Totalförsvarets forskningsinstituts arbetar bland annat med forskning, metod- och teknikutveckling och utredning för totalförsvaret.