Totalförsvarsinformation

Verksamhet i fred för att sprida kunskap om vår säkerhetspolitik och vårt totalförsvar. Vid kris och krig ingår även information om förhållanden på hemorten, motverkan av angriparens psykologiska krigföring samt att lämna underlag till det civila psykologiska försvaret om förhållanden inom försvarsmakten. www.msbmyndigheten.se, www.sakerhetspolitik.se