Totalförsvarsplikt

Sammanfattande benämning på värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt.