Tsar

Är ett ryskt ord för kejsare. Förr var det titeln för härskarna i Ryssland, Bulgarien och Serbien. Tsaren hade all makt i sitt land och styrde även över kyrkan.