UNHCR

är en organisation inom FN som arbetar för att bevaka flyktingars skydd och rättigheter. Organisationen kallas också FN:s flyktingkommissariat. UNHCR samarbetar med länders regeringar och organisationer för att flyktingar ska få asyl. UNHCR ger också bistånd till mat, vatten och läkarvård i flyktingläger. Dessutom hjälper organisationen flyktingar att kunna återvända till sina hem eller att hitta nya hem. UNHCR är en förkortning för United Nations High Commissioner for Refugees . UNHCR fick Nobels fredspris 1954 och 1981.