Undantagstillstånd

Situation då normala lagar och rättigheter sätts ur spel och myndigheter får utökade maktbefogenheter. Undantagstillstånd förklaras av regeringen i ett land, ofta till följd av krigssituationer, inre oroligheter och katastrofer. En ofta förekommande åtgärd vid undantagstillstånd är införande av utegångsförbud.