Underrättelse

Militär term för den militära underrättelsetjänstens verksamhet: bearbetad och värderad information som ger upplysningar om läget hos motpart eller annan part, hans avsikter och åtgärder samt andra förhållanden vilka påverkar hans handlingsmöjligheter. Förkortas 'und'.