Underrättelsekälla

Stab, förband, enhet, myndighet, organisation, databas eller person varifrån information erhålls.