Underrättelsetjänsten

Den militära underrättelsetjänsten. Förkortas MUST. Verksamhet som syftar till att tillgodose behov av beslutsunderlag rörande motparts/annan parts läge och handlingsmöjligheter samt internationella förhållanden.