Underrättelseverksamhet

Verksamhet som omfattar klarläggande av underrättelsebehov, inriktning, inhämtning och bearbetning av information samt delgivning av underrättelser.