Urfolk

ursprungsbefolkning, urbefolkning, urinvånare , etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område. I Oceanien och Amerika utgörs urfolken av de folk som fanns där före européernas ankomst, t.ex. aboriginer, maorier, polynesier, indianer och inuiter. För Afrika och Eurasien är termen urfolk mer otydlig. I Afrika räknas pygméerna och khoisanfolken till urfolk, i Europa gör främst samer, komi, nentser och en rad sibiriska folk anspråk på benämningen. Till eurasiska urfolk räknas även baskerna och olika folk i Kaukasus samt en rad samlar- och jägarfolk och svedjebrukare i Syd- och Sydöstasien. FN:s permanenta forum för frågor rörande urfolken (UNPFII) räknar med att det finns omkring 370 miljoner urfolk fördelade på över 90 olika länder.