Utbildningsreserv

Totalförsvarspliktiga män som vid behov kan komma att utbildas inom totalförsvaret.