Utvecklingssamarbete

Bistånd är både humanitärt bistånd (nödhjälp) och mer långsiktigt utvecklingssamarbete. Utvecklingssamarbetet är det mest omfattande, även om nödhjälpen kanske syns mest. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet handlar om att bekämpa fattigdom. Utvecklingsbiståndet bygger på politiska beslut av givarlandets regering.