VEU, Västeuropeiska unionen

Europeisk organisation för försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete. Bildades 1954. Sverige deltar - liksom Danmark, Irland, Finland och Österrike - som observatör i VEU. Sverige blev observatör i VEU i samband med EU-inträdet i januari 1995.

 

Medlemmar: Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, och Tyskland.

 

Island, Norge och Turkiet - som är medlemmar i Nato men inte i EU - är associerade medlemmar i VEU. Associerade medlemmar har rätt att delta vid vissa möten. Läs mer på WEUs webbplats