Världssamfundet

(Det internationella samfundet)   

Om FN eller andra internationellt tunga institutioner står bakom ett beslut eller en fråga i ett internationellt sammanhang, säger man att "världssamfundet står bakom".

 

Dock ska man vara medveten om att det inte betyder detsamma som att alla världens länder står bakom ett beslut. Det kan till exempel betyda att en majoritet fattat ett beslut i FN:s säkerhetsråd. 

 

Även icke-statliga organisationerna (NGO:s, non-governmental organizations), som Amnesty International och Greenpeace, kan räknas som världssamfundets aktörer. NGO:s fattar däremot aldrig beslut, utan skapar opinion och kan gå tillsammans i gemensam linje.