Varning

Information till allmänheten om olyckshändelse eller överhängande fara för olyckshändelse så att erforderliga skyddsåtgärder kan vidtas. Kan påkallas med signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA) följt av varningsmeddelande i radio och TV.