Värnpliktig

Totalförsvarspliktig som skrivits in för värnplikt. Numera frivilligt i Sverige.