Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Myndighetsmeddelande som sänds i radio och TV då överhängande fara för olyckshändelse föreligger samt för att förebygga olyckor och skador och då snabb information till allmänheten är nödvändig. Meddelandet kan sändas utan att föregås av signalen "viktigt meddelande".