Vilseledning

Militär term för verksamhet som syftar till att ge motståndaren eller annan aktör ett felaktigt beslutsunderlag.