Zoonos

Sjukdom som sprids mellan djur och människa.