Foto: Marcus Årskog - MSB

Säkerhetspolitik

Säkerhetspolitik formar i stor utsträckning vår vardag även om vi inte alltid är medvetna om det. I dag rymmer begreppet säkerhetspolitik mycket mer än bara territorium, vapen och militärer.

Säkerhetspolitik är en stor del av den internationella politiken. Säkerhetspolitik är också en viktig del av vår gemensamma vardag. Trots att olika länder har olika slags säkerhetspolitik, med olika inriktning, har de en sak gemensamt – att värna den egna säkerheten.

I grund och botten handlar det om att stater vill trygga sin egen och sina medborgares säkerhet och självständighet, bland annat genom att arbeta förebyggande så att olika risker och hot minimeras.

Det kan handla om att skydda sig mot organiserad brottslighet, cyberhot, maktanspråk, konkurrens om naturresruser och mycket annat.

Det handlar också om att stater genom internationellt samarbete vill bidra till en säkrare värld för att förhindra konflikter.

Här kan du läsa om säkerhetspolitik och säkerhet på olika nivåer, internationellt och nationellt. Du kan också få veta mer om vad som påverkar säkerhetspolitiken och vilka internationella organisationer som arbetar säkerhetspolitiskt.