Om Säkerhetspolitik.se

Webbplatsen Säkerhetspolitik.se drivs och förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera och förebygga olyckor, kriser och krig. Dessutom har myndigheten i uppgift att informera om skydd mot olyckor, krisberedskap, totalförsvar och säkerhetspolitik. Mer information om myndigheten hittar du på  www.msb.se .

Redaktionen för Säkerhetspolitik.se består av en informationssamordnare på MSB som tar hjälp av expertkompetens både inom MSB men även från andra myndigheter och organisationer. Särskilda avtal finns med Utrikespolitiska institutet och Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet som levererar texterna om världens konflikter. 

Redaktionen har genom åren lagt ut uppdrag på enskilda skribenter med expertkunskaper inom ett aktuellt område och som då står för eventuella åsikter i texten.

Myndigheter och organisationer som bidrar eller finns med som källor:

Armémuseum
Europaparlamentet
Europeiska kommissionen
EU-upplysningen
Finska utrikespolitiska institutet
Folkhälsomyndigheten
Försvarets materielverk (FMV)
Försvarshögskolan (FHS)
Försvarsmakten
Krisinformation.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Must
Nato
Regeringen
Rekryteringsmyndigeten
Statens meterologiska och hydrologiska institut (SMHI)
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Socialstyrelsen
Svenska FN-förbundet
Sweden Abroad
Säkerhetspolisen (Säpo)
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Uppsala universitet
Utrikespolitiska institutet

Redaktionen tar själv fram Omvärldsbevakningar samt frågorna i frågebanken på Lärardelen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är ansvarig utgivare för webbplatsen. Kontakta gärna oss på adressen redaktionen@sakerhetspolitik.se

Postadress:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Säkerhetspolitik.se
651 81 Karlstad
Tfn växel: 0771-240 240

www.msb.se