Lärarhandledning - Försvar

Ingången Försvar i elevdelen handlar om det svenska totalförsvaret och dess olika delar. Lärarsidorna är indelade efter de områden som tas upp i elevdelen: Om försvaret, internationellt, totalförsvarsplikt, forskning och försvarsindustri.   

Inom temat försvar finns det stora möjligheter att skapa tvärvetenskapliga diskussioner om olika hotbilder mot samhället, hur dessa påverkar det svenska försvaret och vår säkerhetspolitik och på vilket sätt internationell politik kan forma de inrikespolitiska besluten. Att studera försvarsmaktens utveckling är ett sätt att lära sig om det svenska samhällets utveckling och agenda. 

Texterna om försvar i elevdelen syftar till att ge kunskap om samhällets sårbarhet och säkerhet. De ska också bidra till att skapa en förståelse för hur olika faktorer kan påverka ett samhälle och dess individer, samt ge exempel på hur det moderna samhällets strukturer och aktiviteter ständigt påverkar det internationella, regionala och lokala säkerhetsläget.

Genom att innefatta ämnen som militära styrkor, försvarssamarbeten, rekrytering av soldater, vapenindustri, civil-militär samverkan och fredsbevarande operationer kan innehållet inspirera till att ta upp skiftande frågeställningarna inom flera olika ämnen.