Militärt försvar

Avsnittet om militärt försvar ger en grundläggande bild över det svenska försvaret idag och historiskt samt över våra frivilliga försvarsorganisationer.

Översikt av innehållet i tema Militärt försvar

Militärt försvar

Sveriges försvar är ett så kallat insatsförsvar. Insatsförsvar betyder att försvaret kan användas direkt när det behövs. Styrkorna kan snabbt sättas in i strid och andra krissituationer, även om det är kort om tid och oavsett om uppdraget är i Sverige eller utomlands. Texten är hämtad från Försvarsmakten.

Historia: Det svenska försvaret

Riksdagens beslut att bygga en fast försvarsanläggning i Norrland 1901 var ett resultat av en ny strategi för hur Sverige skulle försvaras. Ett fientligt anfall skulle hejdas redan vid gränsen. Ett sådant försvar krävde starka befästningar vid landets gränser och väldigt många soldater. Den nya värnpliktiga massarmén möjliggjorde det senare. Texten är skriven av Armémuseum.

Frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna ska stödja samhället vid olyckor och kriser. Det kan handla om allt från skogsbrandsbekämpning till insatser vid stormar och översvämningar.