Foto: Sven Åke Haglund - Försvarets Bildbyrå

Totalförsvarsplikt

Beslutet om att överge den drygt hundraåriga traditionen av allmän värnplikt för män togs i riksdagen 2009. 153 ledamöter röstade för en vilande värnplikt och 150 ledamöter röstade mot.

I dag är värnplikten ersatt av ett frivilligt utbildningssystem, där också såväl kvinnor som män, som fyllt 18 år och är svenska medborgare, är skyldiga att lämna uppgifter om sitt hälsotillstånd med mera till ett så kallat beredskapsunderlag. Förändringen innebär bland annat att försvarsmakten måste rekrytera frivillig personal till alla sina förband.

Sammanfattning av innehållet i tema Totalförsvarsplikt

Totalförsvarsplikt

Sverige har idag inte någon allmän värnplikt. Däremot har vi totalförsvarsplikt. Totalförsvarsplikten infördes i Sverige 1995 och gäller för alla svenskar mellan 16 och 70 år. Totalförsvarsplikten gäller både män och kvinnor, och den gäller alla delar av landets försvar – inte bara det militära.

Historia: Värnplikten

Värnplikten var från 1901 ett sätt för den svenska staten att forma, fostra och utbilda majoriteten av nationens män. Alla män skulle lära sig att tjäna nationen oavsett klasstillhörighet eller var i landet de kom ifrån. Den allmänna värnplikten har däremot aldrig varit för alla och den har i själva verket aldrig varit allmän eftersom den enbart omfattat män. Texten är skriven av Armémuseum.