Forskning

Forskning och utveckling är viktigt för en effektiv försvarsverksamhet, oavsett om det handlar om det senaste spaningssystemet, hantering av farliga utsläpp eller att förstå det globala säkerhetspolitiska läget.

Två år efter att regalskeppet Vasa förliste instiftades år 1630 Kungliga Krigskollegium, vars uppgift var att säkerställa försörjningen av effektiva och fungerande system och materiel till den svenska krigsmakten. I dag är det Försvarets materialverk, FMV, som har den uppgiften.

FMV ska även tillgodose polisen, kustbevakningen och tullen med de tekniska systemen som krävs för att dessa verksamheter ska kunna bedrivas effektivt.

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) bedriver samarbetsprojekt med flera av Sveriges tekniska universitet och integrerar därmed den civila kunskapen med den militära.

Sammanfattning av innehållet i tema Forskning

För att kunna bygga upp ett bra försvar med rätt kompetens, behövs forskning och utbildning. Forskning om allt från IT-säkerhet, farliga kemikalier, farlig smitta till kärnfysik är viktigt för att kunna bedöma hotbilder.