Foto: Rick Forsling - Försvarets Bildbyrå

Internationellt försvar

Sveriges engagemang i internationella militära insatser har en lång tradition och syftar ytterst till att bidra till internationell fred och säkerhet. Numer handlar det också om att främja Sveriges nationella säkerhet och intressen.

1948 deltog svenska officerare för första gången som FN-observatörer i Mellanöstern. Den första FN-insatsen med svensk trupp genomfördes i Suez 1956. Förutom att Sverige har betydligt fler soldater i utlandstjänst i dag jämfört med för bara ett par decennier sedan, är den kanske viktigaste förändringen att Sverige numer deltar i operationer som, med utgångspunkt från ett FN-mandat, kan ledas av både Nato, EU och FN. Insatserna kan också se väldigt olika ut.

EU:s ökade ambition inom det utrikes- och säkerhetspolitiska området har påverkat svenskt deltagande i internationella militära insatser. Beslut om svenskt deltagande i internationella insatser tas av regering och riksdag. Svenskt deltagande i internationella militära insatser förutsätter att det i grunden finns ett folkrättsligt mandat.

Den officiella hållningen är att Sverige är ett alliansfritt land. Det vill säga vi är inte med i någon militär allians. Men det finns också de som hävdar att Sverige inte längre uppfyller några kriterier på alliansfrihet. Neutraliteten är däremot även officiellt borta. Sveriges försvar är i dag anpassat för insatser under ledning av både Nato och EU.

Sammanfattning av innehållet i tema Internationellt

Militär alliansfrihet

Sverige är militärt alliansfritt. Det innebär bland annat att vi inte ingår avtal om ömsesidiga försvarsgarantier och att vi själva ansvarar för försvaret av Sverige.

Det finns också en text av professor Wilhelm Agrell om den svenska alliansfriheten och neutraliteten.

Försvarsmaktens internationella samarbete

Försvarsmaktens internationella samarbeten ökar i betydelse samtidigt som formerna för samarbetet mellan länderna förbättras. Sedan FN grundades efter andra världskriget och sedan Sverige blev medlem i EU 1995 har Försvarsmakten ständigt blivit mer aktiva. Texten är skriven av Försvarsmakten.

Nordiskt försvarssamarbete

En militär konflikt eller incident i vårt närområde skulle påverka alla länder i regionen och kan inte mötas av ett ensamt land. De nordiska länderna samarbetar sedan 2009 inom Nordefco - Nordic Defence Cooperation. Under 2016 är det Danmark som är ordförande för samarbetet, 2015 var det Sverige. Texten är skriven av Försvarsmakten.

Civil-militär samverkan

Ökad civil-militär samverkan är en allt viktigare del av internationella insatser i krisområden. Men det är en samverkan som möter kritik från biståndsorganisationerna.