Psykologiskt försvar

Översikt av innehållet i tema Psykologiskt försvar

Både i krig, kris och fredstid kan stater eller andra aktörer vilja påverka Sverige och landets intressen. Att medvetet sprida rykten eller vilseledande information kan förändra hur enskilda medborgare eller beslutsfattare agerar och känner för en fråga. Kanske vill den utländska staten eller aktören förstärka sin egen position och samtidigt försvaga Sverige. Denna typ av påverkan kallas ofta för påverkanskampanjer.