Foto: Sven Åke Haglund - Försvarets Bildbyrå

Farliga ämnen

Avsnittet Farliga ämnen handlar om CBRN-ämnen (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosionsämnen) och hur de hanteras i samhället, risker med farliga ämnen och hur CBRN-ämnen sedan länge använts som stridsmedel.

En lång rad aktörer arbetar med att förebygga hot och risker som involverar CBRN-ämnen. Både nationellt och internationellt är frågan prioriterad, bland annat vad gäller att förhindra att ämnena hamnar i fel händer. Riskerna och konsekvenserna av att använda CBRN-ämnen gör att de är direkt förbjudna i vissa konventioner.

Översikt av innehållet i temat CBRN-hot

Kemiska stridsmedel

Sedan första världskriget har kemiska stridsmedel använts i många krig, ofta med fasansfulla konsekvenser. Till en början var det framför allt senaps- och klorgaser som användes för att förgifta motståndarens soldater. Under senare år har terrorgrupper använt sig av bland annat sarin för att sprida död och skräck.

Biologiska stridsmedel

Mjältbrand, pest eller kolera. Att sprida sjukdomar är ett enkelt och billigt sätt att skada sin fiende, ett sätt som användes redan före Kristus. Men till skillnad mot då kan sjukdomarna i dag framställas på konstgjord väg.

Nukleära stridsmedel

Under nästan 50 år levde världen i skräck för kärnvapenkrig. Två supermakter och deras allierade hade kapacitet att förstöra jorden flera gånger om. Men trots att kalla krigets epok har gått i graven, finns fortfarande mängder av kärnvapen kvar.