Terrorism

Avsnittet tar upp terrorism som fenomen, bristen på en entydig definition av begreppet, terrorismbekämpning och olika exempel på terrorism.

Trots det senaste decenniets fokusering på terrorism och terrorhot finns det ingen allmänt accepterad definition av begreppet terrorism. Det är upp till varje aktör eller stat att själv definiera begreppet. Detta medför att olika stater kan ha olika syn på vem som är frihetskämpe och vem som är terrorist. En tämligen etablerad definition är dock att motstånd går över till terrorism när oskyldiga människor drabbas av ett planerat våld vars syfte är att skapa rädsla och politisk-, ekonomisk- och/eller sociala förändringar.

Översikt av innehållet i tema Terrorism

Vad är terrorism?

Terrorism är inget nytt fenomen, utan har använts i århundraden av både stater och politiska grupper. Attackerna i Paris 2015, Norge 2011, London 2005, Madrid 2004 och 11 september-attentaten 2001 är exempel på terrorism - våldsdåd som drabbar många människor och skapar oro och rädsla i samhället.

Terrorismbekämpning

191 döda och 1 800 skadade i terrordåd i Madrid. 52 döda och över 700 skadade av självmordsbomber i London. Senast i raden av terrorattentat mot Europa skedde i Paris den 13 november 2015, med 129 döda och 352 skadade. Den internationella terrorismen i Europa är ett faktum.

Den 11 september

Omkring 3 000 amerikaner dödades den 11 september 2001, då terrornätverket al-Qaida slog till mot USA. New Yorks silhuett förändrades för alltid.

Kriget mot terrorismen

Attackerna den 11 september 2001 utgjorde startpunkten för kriget mot terrorismen, ett krig som har påverkat den globala säkerhetspolitiken dramatiskt under 2000-talet.

Högerterror

Trots flera uppseendeväckande attentat har den högerorienterade terrorismen förmodligen inte ökat i Europa. Däremot kan den ha bytt karaktär.