Foto: Niklas Gustavsson/Combat Camera - Försvarets Bildbyrå

Konflikter

Avsnittet om konflikter handlar om krig och konflikt som fenomen, konflikttrender i världen och olika orsaker bakom konflikter. Avsnittet kan med fördel användas som ett komplement till ingången Världskartan på webbplatsen.

Översikt av innehållet i tema Konflikter

Konflikttrender

Blir världen en allt farligare plats, med fler konflikter och ett ökat mänskligt lidande? Bilden i media antyder att så är fallet, då rapporteringen ofta fokuserar på nya konflikter som brutit ut, stora strider och utdragna konflikter som verkar omöjliga att lösa. Verkligheten är dock mer komplicerad än så. Texten är skriven av Therese Pettersson, Freds- och konfliktinstitutionen, Uppsala universitet.

Historia - Krig och konflikt

Våld och krig har sedan tusentals år gått som en röd tråd genom historien. En del forskare förklarar väpnade konflikter med överbefolkning och ojämn fördelning av makt och pengar. Andra säger att krig är en naturlig del av människan. Text från Armémuseum.

Religion och konflikter

Många tror att religiösa motsättningar utgör en stor del av världens konflikter. Det är en uppfattning som antagligen blivit allt vanligare efter den 11 september 2001 då religiöst inspirerade terrorister attackerade USA. Den är dock inte helt riktig. Texten är skriven av Isak Svensson, forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet

Vatten och konflikter

Vatten är en förutsättning för liv, liksom för både ekonomisk och social utveckling. Men trots att många stater delar på knappa resurser har det visat sig att en lösning på vattenbristen oftast blir fredlig. Texten är skriven av fil dr Anders Jägerskog, Stockholm International Water Institute, SIWI.

Klimatförändringar och konflikter

Förändringar i klimatet påverkar direkt och indirekt människors livsvillkor så att motsättningar och konfliktrisker ökar. Det är därför viktigt att öka förståelsen för varför konfliktriskerna ökar och hur de kan förhindras. Texten är skriven av fil. dr. Malin Mobjörk, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Kvinnor i väpnade konflikter

Att män och kvinnor påverkas på olika sätt av konflikter är en fråga som fått mer uppmärksamhet de senaste tio åren. I dagens konflikter, som ofta är inbördeskrig, är kvinnor och barn särskilt utsatta.