Kopplingar till ämnesplaner

Flera av de ämneskategorier som finns  på Säkerhetspolitik.se kan användas i flertalet ämnen på gymnasienivå. För att underlätta för dig som lärare att integrera webbplatsens innehåll med ämnesplanernas kunskapskrav har vi sammanfattat delar av några olika ämnesplaner och gett förslag på passande material.

Texterna på Säkerhetspolitik.se är uppdelade i olika kategorier. Flera frågeställningar och områden är däremot tvärvetenskapliga och har tydliga kopplingar till flera olika ämnesområden inom bland annat samhällskunskap, geografi, religion och historia. 

Begreppen "försvar" och "krisberedskap" förekommer inte i någon ämnesplan, men det finns ändå möjlighet att inkludera området i arbetet med exempelvis samhällsfrågor och mänskliga rättigheter inom ämnet samhällskunskap. 

Eftersom krisberedskap omfattar både samhällets och den enskildes säkerhet kan det tas upp i samband med undervisning i befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt dess förmåga att upprätthålla demokrati och mänskliga rättigheter.

Historia 1A1 , 50 p / 1b, 100 p & Historia 2A

Naturkunskap 1A1, 50 p / 1b, 100 p

Samhällskunskap 1A1, 50 p / 1b, 100 p & Internationella relationer, 100 p

Geografi 1, 100 p

Hälsa och pedagogik 100 p och Naturbruk 200 p