Foto: Sven Åke Haglund - Försvarets Bildbyrå

Vad är en kris?

Avsnittet Vad är en kris? handlar om definitionen av kris och om ett antal allvarliga händelser i Sverige och i vår omvärld som påverkat vårt samhälle så pass mycket att de definieras som kriser (extraordinära händelser).

Sammanfattning av innehållet i tema Vad är en kris?

Vad är en kris?

En kris är en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner och värden i samhällets, exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Inträffade kriser

Tittar vi bakåt i tiden har det inträffat ett antal allvarliga händelser i Sverige och i vår omvärld som påverkat oss och vårt samhälle så pass mycket att de definieras som kriser (extraordinära händelser).