Foto: Jenny Lindberg - Försvarets Bildbyrå

Samhällets informationssäkerhet

Avsnittet om Samhällets informationssäkerhet handlar om informationssamhället och dess sårbarhet. För väldigt många av oss är det svårt att föreställa sig en vardag utan tillgång till internet.

De senaste årens utveckling mot en alltmer mobil, digital och internetbaserad värld ställer högre krav på informationssäkerheten. Allvarliga och upprepade störningar i informationshanteringen kan leda till att vårt förtroende för organisationer, myndigheter och företag minskar. Vi måste kunna lita på varandras sätt att hantera informationen.

Översikt av innehållet i tema Samhällets informationssäkerhet

Både vi som individer och samhället i stort använder mängder av information för att vår vardag ska fungera. Ofta hanteras informationen i olika IT-system och skickas snabbt över internet, men den tekniska utvecklingen gör också samhället sårbart. Informationssäkerhet handlar om att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt.