Ordlistan

På flera ställen på hemsidan länkas läsaren vidare till en ordlista som syftar till att förklara svåra och komplicerade begrepp, ord och förkortningar. Denna ordlista finns alltid tillgänglig längst ned i sidfoten på hemsidan.