Mänsklig säkerhet

Avsnittet Mänsklig säkerhet handlar bland annat om folkrätt, principen Responsibility to Protect, mänskliga rättigheter och humanitär intervention. Texterna syftar till att beskriva vikten av mänsklig säkerhet för att minska fattigdom, rädda liv och garantera mänskliga rättigheter. Att få leva i säkerhet och trygghet är i sig en rättighet som berör en rad olika områden.

Mänsklig säkerhet ska tillgodose individens mest grundläggande rättigheter och behov. I länder med stabila förhållanden anses de mest grundläggande behoven och rättigheterna bland annat omfatta rätten till hälsovård och skolgång.

Översikt av innehållet i temat Mänsklig säkerhet

Folkrätten

Folkrätten har växt fram under århundraden och rör allt från internationellt samarbete kring transporter och kommunikation till lagar om hur krig får föras. Den reglerar främst hur stater får agera gentemot varandra, men sedan andra världskrigets slut har mänskliga rättigheter blivit en viktig del av folkrätten.

Humanitär intervention

En humanitär intervention är när omvärlden griper in i ett land som inte kan eller inte vill skydda sin egen befolkning. Begreppet står i konflikt med principen om alla staters suveränitet och var därför länge otänkbart.

Responsibility to Protect (R2P)

Principen Responsibility to Protect (R2P) om alla staters skyldighet att skydda sin egen befolkning röstades igenom av FN:s generalförsamling 2005. Det skulle nu finnas större möjlighet för världssamfundet att ingripa när människor utsätts för folkmord eller andra grymheter. Revolutionerande, enligt vissa. Verkanslöst eller till och med farligt, enligt andra.

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna gäller över hela världen och slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De reglerar också förhållandet mellan stater och enskilda människor och är en del av folkrätten.

Utveckling och säkerhet

Hållbar utveckling förutsätter stabil fred. Det innebär att våldsamma konflikter idag är det allvarligaste hindret mot många fattiga länders utveckling.

Säkerhetssektorreform-SSR

Att reformera säkerhetssektorn är i många länder en förutsättning för hållbar fred, utveckling och säkerhet. Säkerhetssektorreform (SSR) är därför en allt viktigare del av såväl internationella som nationella utvecklingsplaner.